Kanalstrategi

En kanalstrategi er avgjørende for å lykkes med kommunikasjon i en SoMe-kanal. Hvem er målgruppen din, og hva er de opptatt av? Hva er dine mål med innholdet, og hva fungerer i kanalen akkurat nå?

Hva gjør vi

Det er noen av spørsmålene du får svar på i en kanalstrategi, som er en plan for en spesifikk kanal.

Mange bedrifter lurer nå for eksempel på om de skal hoppe på TikTok-toget. Da er det lurt å se på hvilke muligheter som finnes, og lage en god plan med en TikTok-strategi.

I en kanalstrategi definerer vi alltid først målene - hva ønsker vi å oppnå?

Så definerer vi målgruppene: Hvem skal vi snakke til, og hva er de opptatt av? Hvordan treffer vi dem best med budskapet vårt på TikTok?

Deretter ser vi på innsikt om kanalen, hva fungerer akkurat nå? Hva gjør konkurrenter, eller andre, bra?

Når vi har all denne innsikten, kan vi definere noen kanalspesifikke SoMe-konsepter. Dette er serier man kan lage innhold under, som gjør det enkelt å planlegge produksjon og drift av SoMe-kanalen.

Det handler om å ta kanalens premisser på alvor, å bruke alle tilgjengelige verktøy, og å publisere innhold som oppleves som verdifullt hos målgruppen: Altså at det er engasjerende, underholdende, lærerikt og/eller inspirerende.

Vi snakker om native innhold som produseres for den spesifikke kanalen. Som kan publiseres organisk, men også inngå i betalte distribusjonsløp.

Kanalstrategi inneholder

En kanalstrategier inneholder også konkrete retningslinjer for kanalen, for eksempel:

  • Biografi
  • Publiseringsfrekvens
  • Tone of voice
  • Bruk av emojies og hashtags
  • Visuell stil
  • Formater
  • Retningslinjer for Community Management / SoMe-dialog
  • Vekting av ulikt innhold
  • Innholdsplan / posteplan